เทศบาลตำบลบ้านเพชร account_balance ข้อมูลหน่วยงาน
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านเพชร "งามล้ำสภาพแวดล้อมดี ประชาชนอยู่ดีมีสุข ทุกดวงใจใฝ่คุณธรรม เป็นผู้นำด้านบริการประชาชน"
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 67
เดือนนี้ 6,718
เดือนที่แล้ว 9,460
ทั้งหมด 44,170

camera_alt ภาพกิจกรรม
การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี [18 มีนาคม 2564]
โครงการสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการต้อต้านการทุจริต [19 มกราคม 2564]
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช [17 มกราคม 2564]
การตรวจและติดตามผลมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด ๒๐๑๙ [11 มกราคม 2564]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ เรื่อง การชำระภาษี poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview147
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview130
ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview118

picture_as_pdf ประกาศ-คำสั่งเทศบาล
แผนการปรับปรุงภารกิจของเทศบาลตำบลบ้านเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview108
ผลการทบทวนภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview114
รายงานการประชุมคณะทำงานการปรับปรุงภารกิจฯ ครั้งที่1/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview110

public หนังสือแจ้งเวียนเทศบาลตำบลบ้านเพชร

school ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน

https://www.facebook.com/adminbanphet/videos/2613368642319914

language หนังสือราชการกรม
บุคลากรภายใน
language ผู้บริหารองค์กร
นายประดิษฐ์ ศรีจันทร์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชร
นายประดิษฐ์ ศรีจันทร์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชร
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร