messager
 
เทศบาลตำบลบ้านเพชร info_outline ข้อมูลการติดต่อ
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านเพชร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
folder ประกาศกิจการสภาปี2565
ระเบียบสภาเทศบาลตำบลบ้านเพชรว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเพชรสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเพชรสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปีพ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเพชรสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเพชรสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเพชรสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเพชรสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102
เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115
กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเพชรสมัยสามัญ สมัยที่ 2,3,4 ประจำปี2565 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเพชรสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172
เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 173
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1

× เทศบาลตำบลบ้านเพชร