เทศบาลตำบลบ้านเพชร info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
picture_as_pdf เทศบัญญัติ
insert_drive_file เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านเพชร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 321
insert_drive_file เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านเพชร เรื่อง การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 312
insert_drive_file เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านเพชร เรื่อง การควบคุมกิจการหรือการค้าที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2556 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 313
insert_drive_file เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านเพชร เรื่อง ตลาด พ.ศ.2556 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2556 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 344
insert_drive_file เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านเพชร เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.2554 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2554 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 165
insert_drive_file เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านเพชร เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2552
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2552 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านเพชร เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2550
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2550 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านเพชร เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2550
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2550 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1


× เทศบาลตำบลบ้านเพชร