เทศบาลตำบลบ้านเพชร account_balance ข้อมูลหน่วยงาน
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านเพชร "งามล้ำสภาพแวดล้อมดี ประชาชนอยู่ดีมีสุข ทุกดวงใจใฝ่คุณธรรม เป็นผู้นำด้านบริการประชาชน"
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 86
เดือนนี้ 7,717
เดือนที่แล้ว 12,900
ทั้งหมด 49,514

picture_as_pdf คู่มือประชาชน
insert_drive_file >> การลงทะเบียนและยื่นการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98 |
insert_drive_file >> การลงทะเบียนและยื่นการขอรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88 |
insert_drive_file >> การสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86 |
insert_drive_file >> การแจ้งรื้้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93 |
insert_drive_file >> การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90 |
insert_drive_file >> การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91 |
insert_drive_file >> การรับชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108 |
insert_drive_file >> การขออนุญาตโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95 |
insert_drive_file >> การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87 |
insert_drive_file >> การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) กรณีบุคคลธรรมดา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94 |
insert_drive_file >> การจดทะเบียนพาณิชย์ (การเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) กรณีบุคคลธรรมดา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87 |
insert_drive_file >> การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบการ) กรณีบุคคลธรรมดา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86 |
insert_drive_file >> การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) กรณีนิติบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85 |
insert_drive_file >> การจดทะเบียนพาณิชย์ (การเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) กรณีนิติบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88 |
insert_drive_file >> การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบการ) กรณีนิติบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85 |
insert_drive_file >> การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77 |
insert_drive_file >> การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76 |
insert_drive_file >> การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83 |
insert_drive_file >> การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92 |
insert_drive_file >> การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76 |
1 - 20 (ทั้งหมด 40 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายประดิษฐ์ ศรีจันทร์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชร
นายประดิษฐ์ ศรีจันทร์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชร