× เทศบาลตำบลบ้านเพชร

 
เทศบาลตำบลบ้านเพชร account_balance ข้อมูลหน่วยงาน
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านเพชร "งามล้ำสภาพแวดล้อมดี ประชาชนอยู่ดีมีสุข ทุกดวงใจใฝ่คุณธรรม เป็นผู้นำด้านบริการประชาชน"


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 106
data_usage คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานตามกฎหมายสาธารณสุข (SOP) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109 |
insert_drive_file คู่มือมาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124 |
insert_drive_file คู่มือมาตรฐานถนน ทางเดินและทางเท้า poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121 |
insert_drive_file คู่มือมาตรฐานศูนย์การเรียนรู้ชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117 |
insert_drive_file คู่มือมาตรฐานงานทางระบายน้ำ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119 |
insert_drive_file คู่มือมาตรฐานงานไฟฟ้าสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124 |
insert_drive_file คู่มือมาตรฐานการควบคุมอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136 |
insert_drive_file คู่มือมาตรฐานสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138 |
insert_drive_file คู่มือมาตรฐานการสงเคราะห์ผู้พิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126 |
insert_drive_file คู่มือมาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 159 |
insert_drive_file คู่มือมาตรฐานการดำเนินงานด้านเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110 |
insert_drive_file คู่มือมาตรฐานงานหอพัก poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112 |
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติแนวทางการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114 |
insert_drive_file คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108 |
insert_drive_file คู่มือมาตรฐานการพัฒนาเด็กและเยาวชน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102 |
insert_drive_file คู่มือมาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109 |
insert_drive_file คู่มือมาตรฐานการส่งเสริมกีฬา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115 |
insert_drive_file คู่มือมาตรฐานการส่งเสริมอาชีพ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119 |
insert_drive_file คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพ และสวัสดิการต่าง ๆ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานระบบติดตามและประเมินผลแผน ( e- Plan) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105 |
1 - 20 (ทั้งหมด 24 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายกิตติพงศ์ ธรรมโสภารัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชร
โทร : 0819672992
นายกิตติพงศ์ ธรรมโสภารัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชร
โทร : 0819672992
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
visibility การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส