เทศบาลตำบลบ้านเพชร info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
developer_board การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
photo โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร เพื่อการสร้างความสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิต ของเทศบาลตำบลบ้านเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
ชื่อเรื่อง: โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร เพื่อการสร้างความสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิต ของเทศบาลตำบลบ้านเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ชื่อไฟล์: 4w55YdqSun40541.jpg
insert_drive_file การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
ชื่อเรื่อง: การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี 2565    ชื่อไฟล์: UwI3aBNSat14301.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
insert_drive_file การสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
ชื่อเรื่อง: การสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประจำปี 2565    ชื่อไฟล์: tjCojvNSat13952.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
insert_drive_file การประชุมผู้บริหารและบุคลากรเทศบาลตำบลบ้านเพชร เพื่อกำหนดการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
ชื่อเรื่อง: การประชุมผู้บริหารและบุคลากรเทศบาลตำบลบ้านเพชร เพื่อกำหนดการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    ชื่อไฟล์: mqxS9YISat45234.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
insert_drive_file การประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต และ ประกาศเจตจำนงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106
ชื่อเรื่อง: การประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต และ ประกาศเจตจำนงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2565    ชื่อไฟล์: yMOXDJUMon30800.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
1 - 5 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1 2


× เทศบาลตำบลบ้านเพชร