× เทศบาลตำบลบ้านเพชร

 
เทศบาลตำบลบ้านเพชร account_balance ข้อมูลหน่วยงาน
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านเพชร "งามล้ำสภาพแวดล้อมดี ประชาชนอยู่ดีมีสุข ทุกดวงใจใฝ่คุณธรรม เป็นผู้นำด้านบริการประชาชน"


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 45
picture_as_pdf ประกาศ-คำสั่งเทศบาล
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 214 |
insert_drive_file แผนการปรับปรุงภารกิจของเทศบาลตำบลบ้านเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174 |
insert_drive_file ผลการทบทวนภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 176 |
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 180 |
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะทำงานการปรับปรุงภารกิจฯ ครั้งที่1/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184 |
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะทำงานการปรับปรุงภารกิจฯ ครั้งที่ 2/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123 |
insert_drive_file ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านในการขออนุญาต poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 154 |
insert_drive_file ประกาศแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137 |
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายกิตติพงศ์ ธรรมโสภารัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชร
โทร : 0819672992
นายกิตติพงศ์ ธรรมโสภารัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชร
โทร : 0819672992
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
visibility การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส