messager
 
เทศบาลตำบลบ้านเพชร info_outline ข้อมูลการติดต่อ
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านเพชร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
picture_as_pdf ประกาศ-คำสั่งเทศบาล
ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 23
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2567 | โดย : u_natthaphong | เปิดอ่าน : 2
ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 22
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2567 | โดย : u_natthaphong | เปิดอ่าน : 2
ประกาศ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นประชาชน
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2567 | โดย : u_worarit | เปิดอ่าน : 4
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2567 | โดย : u_natthaphong | เปิดอ่าน : 4
ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 21
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2567 | โดย : u_natthaphong | เปิดอ่าน : 4
ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 20
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2567 | โดย : u_natthaphong | เปิดอ่าน : 4
ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 19
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2567 | โดย : u_natthaphong | เปิดอ่าน : 5
ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 18
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2567 | โดย : u_natthaphong | เปิดอ่าน : 9
ประกาศ เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2567 | โดย : u_natthaphong | เปิดอ่าน : 7
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2567
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2567 | โดย : u_natthaphong | เปิดอ่าน : 5
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2567 | โดย : u_natthaphong | เปิดอ่าน : 6
ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 17
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2567 | โดย : u_natthaphong | เปิดอ่าน : 10
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
ประกาศ เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (แบบ ผ.ด.2) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2567 | โดย : u_natthaphong | เปิดอ่าน : 7
ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 16
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2567 | โดย : u_natthaphong | เปิดอ่าน : 10
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ต.ค.66-มี.ค.67) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2567 | โดย : u_natthaphong | เปิดอ่าน : 16
ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 15
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : u_natthaphong | เปิดอ่าน : 8
ประกาศ เรื่อง รายงานการเงินประจำปี พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : u_worarit | เปิดอ่าน : 18
ประกาศ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ไตรมาสที่ 3) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : u_worarit | เปิดอ่าน : 17
ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 14 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2567 | โดย : u_natthaphong | เปิดอ่าน : 24
1 - 20 (ทั้งหมด 296 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

× เทศบาลตำบลบ้านเพชร