เทศบาลตำบลบ้านเพชร account_balance ข้อมูลหน่วยงาน
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านเพชร "งามล้ำสภาพแวดล้อมดี ประชาชนอยู่ดีมีสุข ทุกดวงใจใฝ่คุณธรรม เป็นผู้นำด้านบริการประชาชน"


สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 23
เมื่อวาน 134
เดือนนี้ 3,409
เดือนที่แล้ว 10,020
ทั้งหมด 35,821

picture_as_pdf ประกาศ-คำสั่งเทศบาล
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76 |
insert_drive_file แผนการปรับปรุงภารกิจของเทศบาลตำบลบ้านเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76 |
insert_drive_file ผลการทบทวนภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83 |
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79 |
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะทำงานการปรับปรุงภารกิจฯ ครั้งที่1/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76 |
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะทำงานการปรับปรุงภารกิจฯ ครั้งที่ 2/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
insert_drive_file ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านในการขออนุญาต poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87 |
insert_drive_file ประกาศแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62 |
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายประดิษฐ์ ศรีจันทร์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชร
นายประดิษฐ์ ศรีจันทร์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชร