เทศบาลตำบลบ้านเพชร info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
group พนักงานเทศบาล ระดับบริหาร
นายประดิษฐ์ ศรีจันทร์
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเพชร
โทร : 0819992658
นายกิตติศักดิ์ เกิดนอก
รองปลัดเทศบาลตำบล้านเพชร
โทร : 0935438833
นางวริทยา อาบสุวรรณ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 0848970097
นายเมธาวี ลีชัย
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0892833246
นางสาวชินภัค ชินรัตน์
หัวหน้าฝ่ายโยธา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0828644919
นายกิตติศักดิ์ เกิดนอก
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 0935438833
นายประดิษฐ์ ศรีจันทร์
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ
โทร : 0819992658
นางดวงรัตน์ แซ่เจีย
หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาราชการแทน หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
โทร : 0644347959


× เทศบาลตำบลบ้านเพชร