messager
 
เทศบาลตำบลบ้านเพชร info_outline ข้อมูลการติดต่อ
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านเพชร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
camera_alt ภาพกิจกรรม
" No!!! Gift Policy " เปลี่ยนจาก " ของขวัญ " เป็น " คำอวยพร " [3 มกราคม 2570]
ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567[8 มกราคม 2568]
โครงการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประจำปีงบประมาณ 2567 หลักสูตรนวดหน้าเพื่อสุขภาพ (กัวซา) [31 พฤษภาคม 2567]
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2567[30 พฤษภาคม 2567]
งานเจ้าพ่อพระฤทธิฤาชัยและงานของดีเมืองบำเหน็จณรงค์(บุญเดือน6) Ep.3[30 พฤษภาคม 2567]
งานเจ้าพ่อพระฤทธิฤาชัยและงานของดีเมืองบำเหน็จณรงค์(บุญเดือน6) Ep.2[30 พฤษภาคม 2567]
งานเจ้าพ่อพระฤทธิฤาชัยและงานของดีเมืองบำเหน็จณรงค์(บุญเดือน6)[30 พฤษภาคม 2567]
โครงการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2567[30 พฤษภาคม 2567]
การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำลำคันฉู ครั้งที่ 2/2567 (พืชฤดูฝน)[21 พฤษภาคม 2567]
โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี [21 พฤษภาคม 2567]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1 - 10 (ทั้งหมด 250 รายการ)

× เทศบาลตำบลบ้านเพชร