เทศบาลตำบลบ้านเพชร account_balance ข้อมูลหน่วยงาน
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านเพชร "งามล้ำสภาพแวดล้อมดี ประชาชนอยู่ดีมีสุข ทุกดวงใจใฝ่คุณธรรม เป็นผู้นำด้านบริการประชาชน"
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 59
เดือนนี้ 7,690
เดือนที่แล้ว 12,873
ทั้งหมด 49,487

โครงการสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการต้อต้านการทุจริต
รายละเอียด : เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลบ้านเพชรได้ดำเนินโครงการสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการต้อต้านการทุจริต โดยทีมวิทยากรจาก สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดชัยภูมิและท้องถิ่นอำเภอบำเหน็จณรงค์ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างเทศบาลเข้าร่วมในครั้งนี้
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายประดิษฐ์ ศรีจันทร์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชร
นายประดิษฐ์ ศรีจันทร์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชร