เทศบาลตำบลบ้านเพชร info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
forum การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน (วาตภัย)-2565 [31 มีนาคม 2565]
ประชุมคณะทำงานปรับปรุงภารกิจของอปท.ฯ(24 มี.ค.65) [24 มีนาคม 2565]
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ (๑๖ มี.ค. ๖๕) [16 มีนาคม 2565]
ร่วมรณรงค์มาตรการป้องกันโควิต 2019 เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 2565 [2 มีนาคม 2565]
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร เพื่อการสร้างความสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิต ของเทศบาลตำบลบ้านเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [20 กุมภาพันธ์ 2565]
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร “สุจริต โปร่งใส จังหวัดชัยภูมิใสสะอาด” และมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในหน่วยงานของเทศบาลตำบลบ้านเพชร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [26 มกราคม 2565]
ลงพื้นที่ดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาที่เป็นบุคคลยากจนอย่างแท้จริง ตามนโยบายการขจัด ความยากจนของจังหวัดชัยภูมิ 1 ครัวเรือน 1 ตำบลแก้จน ซึ่งในเขตเทศบาลตำบลบ้านเพชร คือ ครอบครัว น.ส.ธัญญารัตน์ หมู่สะแก หมู่ที่... [26 มกราคม 2565]
นโยบายการขจัดความยากจน จังหวัดชัยภูมิ 1 ตำบล 1ครัวเรือน แก้จน (24 ม.ค.65) [24 มกราคม 2565]
การประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต และ ประกาศเจตจำนงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (๒๑ ม.ค.๖๕) [21 มกราคม 2565]
การลงพื้นที่สำรวจให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเพชร [18 มกราคม 2565] [18 มกราคม 2565]
1 2 3 1 - 10 (ทั้งหมด 29 รายการ)


× เทศบาลตำบลบ้านเพชร