ลงนามถวายพระพรออนไลน์ เทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

ลงนามถวายพระพรชัยมงคล
เทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร

เลือกข้อความ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ : ครอบครัว "เกิดนอก" นายกิตติศักดิ์ - นางสุรีรัตน์ - นางสาวกิติยารัตน์ เกิดนอก (5 พฤษภาคม 2563 เวลา 10:42)