ชื่อเรื่อง : คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านเพชร ที่ 458/2563 ลว 31 ก.ค. 63 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการในวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

ชื่อไฟล์ : t289GEBFri44027.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้