ชื่อเรื่อง : เสริมผิวถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 19-014 สายถนนสุขาภิบาล 6 หมู่ที่ 17 บ้านเพชรสำโรง ตำบลบ้านเพชร กว้าง 5 เมตร ยาว 581 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,803 ตางเมตร เทศบาลตำบลบ้านเพช อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ