ชื่อเรื่อง : เช่าชุดมาสคอทการแสดงกิจกรรมวันเด็ก สำหรับการแสดงของเด็ก จำนวน ๔๐ ชุด โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลบ้านเพชร ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง