ชื่อเรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเพชร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง ประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ระดับปฏิบัติการ
ชื่อไฟล์ : 1rMtvY8Thu20431.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้