ชื่อเรื่อง : บันทึกข้อความสำนักปลัดเทศบาล ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เรื่อง ขอความร่วมมือใช้แพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” ให้ประชาชนสแกนเมื่อเข้ารับบริการ
ชื่อไฟล์ : tzYrZbJWed105231.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้