ชื่อเรื่อง : หนังสืออำเภอบำเหน็จณรงค์ ที่ ชย 0518/1845 ลงวันที่ 12 มิ.ย. 63 เรื่อง การเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(โควิด19)
ชื่อไฟล์ : y1597UGWed24108.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้