ชื่อเรื่อง : คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านเพชร ที่ 398/2563 ลว 1 ก.ค. 63 เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการในวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563ตามมติครม.
ชื่อไฟล์ : T3IGERCThu105049.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้