ชื่อเรื่อง : คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านเพชร ที่ 387/2563 ลว 29 มิ.ย. 63 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการหรือหน่วยงานนอกเวลาราชการเพื่อเฝ้าระวังรักษาความสงบประจำอาคารสถานที่ราชการกรณีเร่งด่วน

ชื่อไฟล์ : n0AdKlvFri113713.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้