ชื่อเรื่อง : คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านเพชร ที่ 388/2563 ลว 29 มิ.ย. 63 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชนในช่วงเวลาหยุดพักเที่ยงของทุกวันทำการระหว่างเวลา 12.00-13.00 น.

ชื่อไฟล์ : F9m3BSmFri115105.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้