ชื่อเรื่อง : บันทึกข้อความท้องถิ่นอำเภอบำเหน็จณรงค์ ที่ชย0023.17/195 ลงวันที่ 1 ก.ค. 63 เรื่องการออกตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)ประจำปี2563)ประจำปี2563(ทีมประเมินที่5)
ชื่อไฟล์ : I9fsWHnFri30841.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้