ชื่อเรื่อง : บันทึกข้อความ งานบริหารทั่วไป ลงวันที่ 2 ก.ค. 63 เรื่องรายงานข้อมูลการบันทึกเวลาการปฏิบัติราชการโดยเครื่องสแกน ประจำเดือนมิถุนายน 2563
ชื่อไฟล์ : 4hQCpP3Thu95352.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้