ชื่อเรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเพชร เรื่อง รับสมัครบุคคลที่จะประสงค์เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ชื่อไฟล์ : 89w0M9zMon93100.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้