ชื่อเรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเพชร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับปฏิบัติการ

ชื่อไฟล์ : Y225WZ6Fri34253.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้