ชื่อเรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเพชร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) ที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ปี 2564 ด้านการดำรงชีพในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (ส่วนที่2)

ชื่อไฟล์ : FZhgwT8Wed43708.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้