เทศบาลตำบลบ้านเพชร info_outline ข้อมูลการติดต่อ
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านเพชร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
camera_alt ภาพกิจกรรม
" No!!! Gift Policy " เปลี่ยนจาก " ของขวัญ " เป็น " คำอวยพร " [3 มกราคม 2570]
ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [8 มกราคม 2568]
อัตตรา การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [12 กุมภาพันธ์ 2567]
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ ' RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน' กิจกรรมถังขยะเปียกในครัวเรือน [9 กุมภาพันธ์ 2567]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
ขั้นตอนการเบิกจ่ายเช็คและการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23

picture_as_pdf ประกาศ-คำสั่งเทศบาล
ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 9
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : u_natthaphong | เปิดอ่าน : pageview6
ประกาศ เรื่อง ห้ามเข้าพื้นที่ควบคุมอาคาร อาคารเดี่ยวไม้ 1 ชั้น ตลาดคำปิง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | โดย : u_natthaphong | เปิดอ่าน : pageview11
ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาส 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12

public หนังสือแจ้งเวียนเทศบาลตำบลบ้านเพชร

school ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสุขาภิบาล ๗/๒ หมู่ที่ ๑๗ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๓๘๓.๘๐ ตารางเมตรฯ grade
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : u_worarit | เปิดอ่าน : pageview13
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้งานในกิจการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบ้านเพชร
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2567 | โดย : u_worarit | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง คู่มือปฎิบัติงานด้านพัสดุและขั้นตอนการทำสัญญา grade
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
insert_drive_file ขั้นตอนการทำสัญญา พัสดุ grade
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
insert_drive_file ประกาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๕๗ รายการ โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลบ้านเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ฯ grade
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
insert_drive_file ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ มหรสพ การแสดงคนตรี โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลบ้านเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ grade
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์อื่นๆเวทีสำเร็จรูป จำนวน ๓๖ ชุด พร้อมกระดานและอุปกรณ์ประกอบ (ตามแบบเทศบาลกำหนด) เพื่อใช้งานในกิจการเทศบาลตำบลบ้านเพชร grade
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนราชการ หมายเลขทะเบียน บท ๖๓๗๘ ชัยภูมิ รวมจำนวน ๑ คัน เพื่อให้มีความพร้อมและคงไว้ซึ่งสภาพปกติของการใช้งานในกิจการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านเพชร grade
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ซ่อมบำรุงรถยนต์ดับเพลิง ทะเบียน บฉ ๗๐๐๔ ชัยภูมิ จำนวน ๑ คัน ฯ grade
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp


× เทศบาลตำบลบ้านเพชร