messager
 
เทศบาลตำบลบ้านเพชร info_outline ข้อมูลการติดต่อ
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านเพชร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2567 | โดย : u_natthaphong | เปิดอ่าน : 7
โครงการสนับสนุนครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2567 | โดย : u_natthaphong | เปิดอ่าน : 7
การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีพ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : u_natthaphong | เปิดอ่าน : 1
กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2567 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2568
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2567 | โดย : u_natthaphong | เปิดอ่าน :
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2567
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : u_natthaphong | เปิดอ่าน : 1
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2567 | โดย : u_natthaphong | เปิดอ่าน : 1
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2567
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : u_natthaphong | เปิดอ่าน : 2
การขยายเวลาการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : u_natthaphong | เปิดอ่าน : 1
ประชาสัมพันธ์การขอรับอุปกรณ์ช่วยคนพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : u_worarit | เปิดอ่าน : 27
การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | โดย : u_natthaphong | เปิดอ่าน : 1
find_in_page ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
การจัดหาประโยชน์ตอบแทนในทรัพย์สินตลาดสดบ้านเพชร พร้อมห้องน้ำ - ห้องสุขา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย NO Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ เทศบาลตำบลบ้านเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2566 | โดย : u_widchuda | เปิดอ่าน : 11
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเพชร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2566 | โดย : u_natthaphong | เปิดอ่าน : 1
การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเพชร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีพ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2566 | โดย : u_natthaphong | เปิดอ่าน : 1
ขั้นตอนการเบิกจ่ายเช็คและการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
ขอเชิญผู้สูงอายุที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบล บ้านเพชร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแแปลง ครั้งที่ 2/2566
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2566 | โดย : u_natthaphong | เปิดอ่าน : 2
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2566 | โดย : u_natthaphong | เปิดอ่าน : 2
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เทศบาลตำบลบ้านเพชร ครั้งที่ 3/2566
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2566 | โดย : u_natthaphong | เปิดอ่าน : 1
1 - 20 (ทั้งหมด 146 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8

× เทศบาลตำบลบ้านเพชร