เทศบาลตำบลบ้านเพชร info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ข่าว-การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
photo ข่าว-ประกาศดับกระแสไฟฟ้า จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบำเหน็จณรงค์ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
find_in_page ข่าว-ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
photo ข่าว-สำนักทะเบียนเทศบาลตำบลบ้านเพชร เปิดให้บริการในช่วงวันหยุดราชการ วันที่ 28 ก.ค. 2566 - 2 ส.ค. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
photo ข่าว-ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
photo ข่าว-ร่วมน้อมถวายพิธีฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ข่าว-การจัดทำโครงการจัดประชุม ประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
photo โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ข่าว-การจัดทำโครงการจัดประชุม ประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
photo โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
photo เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file แจ้งประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2562 ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
photo เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file วันท้องถิ่นไทย poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file การดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยทางถนน poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
photo การโอน การย้าย การับโอนพนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ ประจำปี 2566และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประมูลราคาเก็บค่าธรรมเนียมตลาดสดและห้องห้องน้ำ-ห้องสุขา
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
1 - 20 (ทั้งหมด 113 รายการ) 1 2 3 4 5 6


× เทศบาลตำบลบ้านเพชร