เทศบาลตำบลบ้านเพชร info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเพชร เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเพชร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเพชร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง ประกาศดับกระไฟฟ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
photo ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเพชร เรื่อง การเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านเพชร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
photo ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเพชร เรื่อง การปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
photo ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง ประกาศดับกระไฟฟ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
photo ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเพชร เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
photo ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเพชร เรื่อง การปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเพชร เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
photo ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเพชร เรื่อง สั่งปิดสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเพชร เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
photo ประกาศอำเภอบำเหน็จณรงค์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลง วัน และสถานที่ทำการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
photo ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเพชร เรื่อง การเปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
photo เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเพชร สมัยวิสามัญสมัยที่ 1ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเพชร เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
photo แผนผังขั้นตอนการขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของราชการเทศบาลตำบลบ้านเพชร poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเพชร เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
photo ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเพชร เรื่อง การปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
photo ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเพชร เรื่อง การเปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเพชร เรื่อง การเปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเพชร เรื่อง ผู้ชนะการประมูลเสนอราคาจัดหาประโยชน์ตอบแทนในทรัพย์สิน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
1 - 20 (ทั้งหมด 78 รายการ) 1 2 3 4


× เทศบาลตำบลบ้านเพชร