× เทศบาลตำบลบ้านเพชร

 
เทศบาลตำบลบ้านเพชร account_balance ข้อมูลหน่วยงาน
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านเพชร "งามล้ำสภาพแวดล้อมดี ประชาชนอยู่ดีมีสุข ทุกดวงใจใฝ่คุณธรรม เป็นผู้นำด้านบริการประชาชน"


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 4
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเพชร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับปฏิบัติการ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64 |
ชื่อเรื่อง: ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเพชร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับปฏิบัติการ    ชื่อไฟล์: Y225WZ6Fri34253.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเพชร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการตำแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับปฏิบัติการ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
ชื่อเรื่อง: ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเพชร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการตำแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับปฏิบัติการ    ชื่อไฟล์: uStMEXcFri34438.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเพชร เรื่องการขยายกำหนดการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำ ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64 |
ชื่อเรื่อง: ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเพชร เรื่องการขยายกำหนดการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำ ๒๕๖๔    ชื่อไฟล์: D8xcP08Fri112837.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
photo ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลบ้านเพชร poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88 |
ชื่อเรื่อง: ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลบ้านเพชร
ชื่อไฟล์: l2KP6VPTue44201.jpg
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเพชร เรื่อง ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68 |
ชื่อเรื่อง: ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเพชร เรื่อง ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ    ชื่อไฟล์: M2Wg2YvWed113305.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
1 - 5 (ทั้งหมด 28 รายการ) 1 2 3 4 5 6
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายกิตติพงศ์ ธรรมโสภารัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชร
โทร : 0819672992
นายกิตติพงศ์ ธรรมโสภารัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชร
โทร : 0819672992
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
visibility การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส