เทศบาลตำบลบ้านเพชร info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo การโอน การย้าย การับโอนพนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
photo รับสมัครร้านค้าจำหน่ายอาหารในงานมหกรรมอาหารปลอดภัย อาหารสะอาด รสชาติอร่อย Clean Food Good Taste poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเพชร เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2562 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเพชร เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลบ้านเพชร ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
photo ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเพชร เรื่อง การเปิด - ปิดเรียน ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านเพชร ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
photo ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
photo “โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี” poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเพชร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) ที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ปี 2564 ด้านการดำรงชีพในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (ส่วนที่2) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file มหกรรมไกลเกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
find_in_page ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเพชร เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเพชร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเพชร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112
insert_drive_file ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง ประกาศดับกระไฟฟ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
photo ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเพชร เรื่อง การเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านเพชร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
photo ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเพชร เรื่อง การปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
photo ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง ประกาศดับกระไฟฟ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
photo ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเพชร เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
photo ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเพชร เรื่อง การปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเพชร เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
photo ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเพชร เรื่อง สั่งปิดสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเพชร เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
photo ประกาศอำเภอบำเหน็จณรงค์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลง วัน และสถานที่ทำการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96
1 - 20 (ทั้งหมด 89 รายการ) 1 2 3 4 5


× เทศบาลตำบลบ้านเพชร