messager
 
เทศบาลตำบลบ้านเพชร info_outline ข้อมูลการติดต่อ
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านเพชร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
group ข้อมูลผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง
นายกิตติพงศ์ ธรรมโสภารัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชร
เบอร์โทรศัพท์ : 0819672992
นายมานิตย์ เหล่าตระกูล
รองนายกเทศมนตรี
เบอร์โทรศัพท์ : 0815936465
นายสิริพรชัย ภูมิชัยธีรโชติ
รองนายกเทศมนตรี
เบอร์โทรศัพท์ : 0862540358
นายวิเศษ ธรรมโสภารัตน์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เบอร์โทรศัพท์ : 0816601566
นางน้ำหวาน แสงศรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เบอร์โทรศัพท์ : 0849828245

× เทศบาลตำบลบ้านเพชร