messager
 
เทศบาลตำบลบ้านเพชร info_outline ข้อมูลการติดต่อ
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านเพชร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
account_circle กองช่าง
นายณฤทธิ์ สิรินันท์ถาวร
หัวหน้าฝ่ายการโยธา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทรศัพท์ : 0979325361
นายภาธร เขตชัยภูมิ
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นายมานพ โลสันเทียะ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ทักษะ)
นายไวพจน์ ขาวนวล
คนงานทั่วไป
นางสาวโสภิดา ปิ่นประเสริฐ
คนงานทั่วไป
นายวิรัตน์ ประทุมวงศ์
คนงานประจำรถขยะ กองสาธารณสุข
ช่วยงานกองช่าง

× เทศบาลตำบลบ้านเพชร