เทศบาลตำบลบ้านเพชร info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
account_circle กองช่าง
นายประดิษฐ์ ศรีจันทร์
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0819992658
นายมานพ โลสันเทียะ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ทักษะ)
นายภาธร เขตชัยภูมิ
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นายรุ่งโรจน์ โปยขุนทด
คนสวน
นายไวพจน์ ขาวนวล
คนงานทั่วไป
นายธนิต คานเพช็รทา
คนงานทั่วไป
นายแล โปยขุนทด
คนงานทั่วไป
นายกิตติศักดิ์ อ่อนหมื่นไวย
คนงานทั่วไป
นายสิงห์ ฉิมวาส
คนงานทั่วไป กองสาธารณสุข
(ช่วยงานกองช่าง)
นายวิรัตน์ ประทุมวงศ์
คนงานประจำรถขยะ กองสาธารณสุข
(ช่วยงานกองช่าง)
นายเอกชัย ชาติเผือก
นักการ กองการศึกษา
(ช่วยงานกองช่าง)
นางดโสภิดา ปิ่นประเสริฐ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


× เทศบาลตำบลบ้านเพชร