เทศบาลตำบลบ้านเพชร info_outline ข้อมูลการติดต่อ
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านเพชร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
folder การขับเคลื่อนจริยธรรม
insert_drive_file โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรับ ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต เทศบาลต าบลบ้านเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ฝึกอบรมเพื่อสร้างคุณธรรมจริยธรรมและภรรมาภิบาลในองค์กร ปีงปม. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม (การจัดทำแนวทางปฏิบัติ Do is and Do not) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1


× เทศบาลตำบลบ้านเพชร