messager
 
เทศบาลตำบลบ้านเพชร info_outline ข้อมูลการติดต่อ
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านเพชร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
folder ประกาศกิจการสภาปี2564
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเพชรสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170
เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 177
เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปีพ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 216
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเพชรสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปีพ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 205
แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 218
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเพชรสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 194
เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปีพ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 239
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเพชรสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปีพ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 215
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเพชรสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 226
เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีพ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 242
กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเพชรสมัยสามัญ สมัยที่ 2,3,4 ประจำปี2564 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 254
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเพชร ครั้งแรก poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 241
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเพชร poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 235
ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชร poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 607
กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเพชรสมัยสามัญ ประจำปี2564 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 249
เลื่อนการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเพชรสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 358
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเพชรสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 260
เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 291
1 - 18 (ทั้งหมด 18 รายการ) 1

× เทศบาลตำบลบ้านเพชร