เทศบาลตำบลบ้านเพชร info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
group ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
insert_drive_file หลักเกณฑ์ - และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file หลักเกณฑ์ - การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ปี2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file หลักเกณฑ์ - การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file หลักเกณฑ์ - การพัฒนาบุคลากร ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file หลักเกณฑ์ - การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file หลักเกณฑ์ - การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ปี2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล ฉบับที่ 69 และการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมิน 1-2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 289
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1


× เทศบาลตำบลบ้านเพชร