messager
 
เทศบาลตำบลบ้านเพชร info_outline ข้อมูลการติดต่อ
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านเพชร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
group ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
หลักเกณฑ์ - การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ปี2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
หลักเกณฑ์ - การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
หลักเกณฑ์ - การพัฒนาบุคลากร ปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
หลักเกณฑ์ - การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
หลักเกณฑ์ - การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ปี2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
หลักเกณฑ์ - และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
หลักเกณฑ์ - การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ปี2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84
หลักเกณฑ์ - การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
หลักเกณฑ์ - การพัฒนาบุคลากร ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96
หลักเกณฑ์ - การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98
หลักเกณฑ์ - การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ปี2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล ฉบับที่ 69 และการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมิน 1-2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 347
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1

× เทศบาลตำบลบ้านเพชร