เทศบาลตำบลบ้านเพชร info_outline ข้อมูลการติดต่อ
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านเพชร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 107
คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านเพชร
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 107
คู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเทศบาลตำบลบ้านเพชร
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 95
คู่มือการปฏิบัติงาน - ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 108
คู่มือการปฏิบัติงาน - มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ งปม.2565
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 83
คู่มือการปฏิบัติงาน - การตรวจสอบภายใน
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน : 110
คู่มือการปฏิบัติงาน - การบริหารจัดการความเสี่ยง
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน : 110


× เทศบาลตำบลบ้านเพชร